IMG_2118

Bambuľko a Bulienka

Rozprávkové príbehy slimáčika Bambuľka a lienky Bulienky

Na okraji malého lesa žijú slimáčik Bambuľko a lienka Bulienka. Spolu so svojimi kamarátmi, lesnými chrobáčimi, zažívajú množstvo dobrodružstiev. 

Príbehy sú založené na každodennom živote detí, pričom hlavným posolstvom je láska, vernosť a rešpekt k prírode. 

Maďarský animovaný seriál (2011).