ekofaktor_web

Ekofaktor

EKOFAKTOR je zábavno-vzdelávacia šou, v ktorej Thomas Puskailer, Ondro Antálek a Martin Madej predstavujú deťom témy z ekológie.

So svojou šou konečne prichádzajú aj do telky! Vtipná a zábavná náučná relácia, ktorá okrem ekologických tém zároveň deti vzdeláva v témach o prírode a svete okolo nás.