Rybičky Flip a Flap

Rybičky Flip a Flap

Spoznajte Flipa a Flapa, dve zábavné a šťastné rybičky, ktoré žijú v malom akváriu.

Život však pre ne nie je jednoduchý, stále totiž musia čeliť rôznym prekážkam. Každý z nich má ešte aj inú povahu: Flip je živší, má stále prebytok energie, zatiaľ čo Flap je uzavretejší a uprednostňuje čítanie alebo tvorenie vedeckých experimentov. Vždy sa však snažia navzájom si pomáhať.