[multi] Krause 3657

JOJO, to vážne?! - Intergalaktický vysávač

V prvej časti nášho nového animovaného seriálu z vlastnej tvorby s názvom JOJO, to vážne?! sme si vysvetlili, prečo je potrebné zapájať deti do domácich prác. Neuropsychológ Robert Krause nám vysvetlil, ako by sme to deťom mali správne podať a čomu by sme sa naopak mali vyhnúť.

"Pomôž mi, aby som to dokázal sám". Tejto myšlienky by sme sa mohli držať celkovo pri kontakte s inými ľuďmi. Namiesto toho, aby sme boli hrdinovia my, by sme sa mali usilovať o to, aby sme budovali hrdinov z druhých. Práve z tohto pohľadu je dôležité budovať detský mozog, pretože deti často napĺňajú očakávania a predstavy svojich rodičov.

V 1. časti seriálu sa dozviete:
1. Prečo je významné vyradiť zo slovnej zásoby slovo PROBLÉM a nahradiť ho slovným spojením; situácia, ktorá si vyžaduje našu pozornosť
2. Prečo je dôležité vyradiť zo slovnej zásoby slovo MUSÍM a nahradiť ho slovným spojením; chcem, pretože si prajem.
3. Prečo je významné, aby sme informácie rámcovali pozitívne a hovorili to, čo chceme. 

​Pre viac informácií o animovanom seriály JOJO, to vážne?! sledujte náš facebook a instagram.