Rapotáčik

Rapotáčik

Neposlúchajú vás niektoré hlásky? Vykrúcate jazýček div si ho nezauzlíte?

Nič to, ani Rapotáčik ešte všetky hlásky nevie, a tak sa ich spoločne naučíte. Porozprávajte si s ním príbehy a zaspievajte milé pesničky. Určite vám to pôjde jedna radosť. Rapotáčik, pomáhaj!