jojko-design_fusakle-16-_header

Súťaž o Fusakle - prihlasujem osobu mladšiu ako 16 rokov

Rozhodni o tom, aké Fusakle bude nosiť Jojko a vyhraj prvý pár ponožiek s víťazným dizajnom. Hlasovať za svoj najobľúbenejší návrh môžeš do 23. mája 2021.

Pokiaľ ste dieťa alebo mladistvý - osoby mladšie ako 16 rokov a chceli by ste nejakú našu online službu informačnej spoločnosti na webovej stránke využívať, resp. nám poskytovali súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na vašich rodičov pretože súhlas musí dať za Vás zákonný zástupca.

Vyhlasujem, že som zákonným zástupcom dieťaťa, ktorého osobné údaje uvádzam nižšie, že som osoba staršia ako 18 rokov, a že som si pozorne prečítal/a podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Slovenská produkčná a. s., ako zákonný zástupca dotknutej osoby som si vedomý/á jej práv vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov.

Upozorňujeme Vás, aby ste do formulára neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje o sebe ani o Vašom dieťati, najmä osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie alebo údaje tykajúce sa Vášho zdravia alebo zdravia Vášho dieťaťa. Tieto informácie nie sú pre daný účel potrebné, v prípade ak ich do daného formulára sami uvediete bude naša spoločnosť nútená tieto osobné údaje vymazať.

​** Dobrovoľne súhlasím so spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa vo vyššie uvedenom rozsahu nevyhnutnom pre účel súťaže "Fusakle" a kontaktovanie zákonného zástupcu telefonicky alebo emailom pre odovzdanie výhry spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľom osobných údajov, súhlas udeľujem do doby trvania účelu. Vyhlasujem, že som zákonným zástupcom vyššie uvedenej dotknutej osoby, som starší ako 18 rokov, že som si pred udelením súhlasu pozorne prečítal/a Podmienky ochrany osobných údajov pre účely spracovania mojich práv ako dotknutej osoby a som oprávnený udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov vyššie uvedenej dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov a prevádzkovateľ je oprávnený spracovať moje osobné údaje v rozsahu vo vyššie uvedenom rozsahu v súlade s ustanovením paragrafu 15(1) zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a zákona č.36/2005 o rodine pre účely udelenia súhlasu zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov osoby mladšej ako 16 rokov.